top of page


פנלים סולארים, בקרים, ממירים, מצברים, מפסקים ופיוזים

מערכות סולארי

  • מחירים כלל מע''מ

  • המחיר אינו כולל את מחיר הציוד

  • מחירון הוא בסיס. בכל מקרה מחושב בנפרד תלוי בחבילת ההזמנה והנחות

str 112.jpg
str v32.jpg
bottom of page